MENU

Zmiany za sprawą wyroku Trybunału Konstytucyjnego

Opublikowany został akt: Wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 5/19; Dz.U.2023.739, który dnia 19.04.2023

W odpowiedzi na pytania Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie dotyczące zgodności art. 299 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego i art. 365 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego z art. 45 ust. 1, art. 64 ust. 1 i art. 77 ust. 2 Konstytucji, stwierdza iż oba te artykuły nie są zgodne z wyżej wymienionymi art. Konstytucji.