MENU

Znaczna zmiana podatku akcyzowego uchwalona przez Sejm

Już w piątek 29.10.2021 Sejm RP uchwalił rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk nr 1673), która zakłada wzrost podatku akcyzowego od 2022 roku oraz wyznacza ścieżkę podwyżki stawek na lata 2022-2027. Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.), tj. indeksację stawek podatku akcyzowego na wyroby akcyzowe będące używkami tj. alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane z wyłączeniem cydru i perry, wyroby pośrednie, papierosy, tytoń do palenia i wyroby nowatorskie. Pierwsza od stycznia 2020r. zmiana stawek akcyzy przewiduje podniesienie podatku na wyżej wymienione produkty o 10% w 2022 r. i co roku o 5% w latach 2023-2027 (10% w przypadku papierosów, tytoniu oraz wyrobów nowatorskich). Ponadto nowelizacja ustawy zakłada także podwyższenie od 2022 r. minimalnej stawki akcyzy na papierosy do 105% całkowitej kwoty akcyzy. Z zakresu projektowanej indeksacji akcyzy na używki wyłączono cydr i perry o mocy nieprzekraczającej 5%. Wyłączenie obejmuje także akcyzę na płyny do papierosów elektronicznych i cygara i cygaretki, na które już obecnie stawki są wysokie w stosunku do innych wyrobów tytoniowych, a także na tle UE.

Tę istotną z punktu widzenia konsumenta zmianę Sejm przegłosował w stosunku 219:208:10 na 40. posiedzeniu. Co istotne, posłowie we wcześniejszym głosowaniu nie poparli wniosku o odrzucenie projektu ustawy, podobnie jak nie poparli też wniosku opozycji, by pieniądze z podwyżki akcyzy przekazać na ochronę zdrowia. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu.