MENU

Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje podniesienie kompetencji Komorników Sądowych. Dzięki dodatkowym uprawnieniom Komornicy będą mogli żądać od dłużników dokładnych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym. Za nieudzielenie wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nieujawnienie swojego majątku dłużnikowi będą grozić 3 lata więzienia.

Do tej pory Komornicy mogli jedynie nałożyć grzywnę w wysokości 2 tys. złotych na dłużnika, który udzielił fałszywych informacji dotyczących posiadanego majątku lub odmówił wszelkich wyjaśnień. Te czynności nie miały charakteru karnego. Po nowelizacji takie zachowania dłużników będą traktowane w ten sam sposób co udzielanie fałszywych zeznań w Sądzie. Oczywiście zanim dłużnik odpowie karnie przed Sądem, zostanie poinformowany przez Komornika o odpowiedzialności wynikającej z udzielania nieprawdziwych informacji – podobnie jak Sąd poucza świadka. W projekcie znalazły się wszystkie postulaty zgłaszane przez środowisko komorników i organizacji wierzycieli. Celem tych zmian jest przede wszystkim zwiększenie szybkości, sprawności i skuteczności postępowań egzekucyjnych.

 

źródło: www.lex.pl, www.rp.pl